Curatele

Curatele is een vergaande rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarig persoon, die bijvoorbeeld door een geestelijke stoornis niet meer in staat is om zelf zijn belangen waar te nemen.

Het betreft een combinatie van bewindvoering (geldzaken) en mentorschap, hetgeen alles betreft op het gebied van verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

Een curator kan door client verrichte rechtshandelingen weer ongedaan maken.

Als curator vertegenwoordigt Hartholt Bewindvoering de client en beschermt hem of haar. Daarbij betrekken wij onze clienten zoveel mogelijk bij alle beslissingen. Alles draait immers om de client.