Privacybeleid

Hartholt Bewindvoering B.V. verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internet browser en apparaat type

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
  Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infobb@hartholtbewindvoering.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

  Waarom wij gegevens nodig hebben
  Hartholt Bewindvoering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om de gegevens die wij reeds van u hebben up-to-date te houden
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en produkten
 • Om onze dienst verlening te verbeteren en te verfijnen.

 • Hoe lang we gegevens bewaren
  Hartholt Bewindvoering BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de gestelde doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar.

  Delen met anderen
  Hartholt Bewindvoering BV verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar infobb@hartholtbewindvoering.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burger servicenummer ( BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hartholt Bewindvoering BV zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

  Beveiliging
  Hartholt Bewindvoering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op met infobb@hartholtbewindvoering.nl

  De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld en is sinds 2011 opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer 1477438