Privacybeleid

Hartholt Bewindvoering B.V. verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internet browser en apparaat type

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
  Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infobb@hartholtbewindvoering.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

  Waarom wij gegevens nodig hebben
  Hartholt Bewindvoering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om de gegevens die wij reeds van u hebben up-to-date te houden
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en produkten
 • Om onze dienst verlening te verbeteren en te verfijnen.

 • Hoe lang we gegevens bewaren
  Hartholt Bewindvoering BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de gestelde doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar.

  Delen met anderen
  Hartholt Bewindvoering BV verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  In kaart brengen websitebezoek
  Hartholt Bewindvoering BV gebruikt functionele analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het le bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
  Hartholt Bewindvoering BV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken.
  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
  Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
  Bij uw bezoek aan onze website hebben wij u al geinformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  U kunt zich afmelden voor de cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting
  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar infobb@hartholtbewindvoering.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burger servicenummer ( BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hartholt Bewindvoering BV zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

  Beveiliging
  Hartholt Bewindvoering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op met infobb@hartholtbewindvoering.nl

  De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld en is sinds 2011 opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer 1477438