Mentorschap

Veel mensen zijn door ziekte, geestelijke aandoening of ouderdom niet meer in staat om hun eigen persoonlijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om verzorging, verpleging, begeleiding en de afwikkeling van de nalatenschap.

In dat geval kan Hartholt Bewindvoering optreden als mentor. Wij beschermen daarbij op professionele wijze de persoonlijke, niet - financiele belangen van onze cliënten.

Mentorschap gaat niet over geldzaken, maar over beslissingen rondom zorg, wonen en welzijn, bijvoorbeeld de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen. Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen en voorkeuren van clienten.

Via ons uitgebreide professionele netwerk hebben wij toegang tot een veelheid aan deskundigen die ons kunnen ondersteunen en adviseren.