Procedure

Aanvraagformulier

Om beschermingsbewind bij Hartholt Bewindvoering aan te vragen kunt u gebruik maken van ons aanvraagformulier. Download onderstaand formulier en print het uit.

Stuur het formulier ingevuld, ondertekend en vergezeld van bewijsstukken en een medische verklaring van een arts of psychiater, of een sociaal verslag van een hulpverleningsinstantie (Maatschappelijk Werk, MEE, St. GoedGeregeld, Carinova enz.) naar:

Hartholt Bewindvoering
t.a.v. Beschermingsbewind
Postbus 3
8140AA Heino
Voor vragen kunt u tussen 9:00 en 11:00 uur contact opnemen met Hartholt Bewindvoering op nummer 0572-390333.
» Aanvraagformulier Invullen

Intakegesprek

BELANGRIJK: Nadat wij het volledig ingevulde aanvraagformulier met de benodigde gevraagde documenten hebben ontvangen, zult u benaderd worden voor een intakegesprek.
Tevens wordt de werkwijze van Hartholt Bewindvoering uitgelegd.

Financieel beheer

Nadat het Kantongerecht de bewindvoering of curatele heeft uitgesproken worden er twee beheerrekeningen geopend, op uw naam. Een van deze rekeningen zal gebruikt worden voor de inkomsten en uitgaven. De andere rekening wordt gebruikt voor reserveringen. Alle instanties worden aangeschreven en verzocht alle post rechtstreeks naar ons kantoor te sturen.
U behoudt uw eigen privé rekening, mits er geen roodstand is. Hierop wordt wekelijks leefgeld overgemaakt. Ook streven wij ernaar u regelmatig op de hoogte te houden van de inkomsten en uitgaven.

Kosten bewindvoering

Uitgangspunt is dat u de kosten van het beschermingsbewind zelf moet betalen. Als u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten te betalen, dan vraagt de bewindvoerder hiervoor namens u bijzondere bijstand aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Tarieven

Wij volgen de wettelijk vastgestelde tarieven van het LOVCK.